• مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 1، بلوار صنعت، صنعت 9، پلاک 358
مدیر عامل

فارغ التحصیل مهندسی IT
سمت مدیرعاملی از سال ۹۵

سید محمد جواد رئیس الساداتی

آقای سید محمد جواد رئیس الساداتی از سال ۹۵ بعنوان مدیر عامل و صاحب امضا شرکت پیشه ابتکار منصوب گردیده است.