• مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 1، بلوار صنعت، صنعت 9، پلاک 358
رئیس هیات مدیره

ریاست هیئت مدیره از سال ۱۳۸۶

منصوره ضیائی

خانم منصوره ضیائی از سال ۱۳۸۶ بعنوان رییس هیئت مدیره منصوب گردیده