• مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 1، بلوار صنعت، صنعت 9، پلاک 358

اعضای هیئت مدیره

سید حسن رئیس الساداتی

نایب رئیس هیات مدیره

موسس شرکت و مدیر عامل از سال ۱۳۷۳-۹۵

سید محمد جواد رئیس الساداتی

مدیر عامل

فارغ التحصیل مهندسی IT سمت مدیرعاملی از سال ۹۵

منصوره ضیائی

رئیس هیات مدیره

ریاست هیئت مدیره از سال ۱۳۸۶